Přehled článků

15.11.

Výsledky dotazníkové akce 11/2010

Jaké jsou výsledky průzkumu na téma Povědomí o Interim managementu v České republice?

15.11.

Program CAIM pro rok 2011

V roce 2011 se uskuteční 4x kulatý stůl formou veřejných členských schůzí se zvoleným tématem týkající se IM.

27.9.

Dotazníková akce 2010

V současné době probíhá analýza českého trhu formou dotazníkové akce.

27.9.

Proběhla ustavující schůze CAIM

Dne 22.7.2010 proběhla ustavující schůze svolaná řádně členy přípravného výboru.