Zpět

CAIM na konferenci ČESKO NA KŘIŽOVATCE a na výročním Sněmu HK

15.6.

Účastnili jsme se v červnu dvou prestižních akcí s nejvyššími představiteli státu a podnikatelských svazů.

KONFERENCE ČESKO NA KŘIŽOVATCE

Za účasti předsedy a dalších členů vlády České republiky, prezidenta Svazu průmyslu, prezidenta Hospodářské komory a téměř tří stovek zástupců z řad českých firem, asociací a dalších podnikatelských entit se konala 12. června v Praze konference ČESKO NA KŘIŽOVATCE. Česká asociace interim managementu zde byla prezentována jako partnerská organizace a této akce se zúčastnila Iva Hovadová.

V hlavních diskusích rezonovalo téma potřeby nové vize a strategie, jak zůstat a dlouhodobě patřit mezi nejúspěšnějšími státy v Evropě i na světě. Je proto povinností takovou vizi a strategii společně s představiteli státu a s dalšími podnikatelskými, zaměstnavatelskými, ale i odborovými organizacemi připravit, prosadit a začít realizovat. Z tohoto důvodu se podnikatelské a zaměstnavatelské entity a podnikatelské iniciativy spojily, aby upozornily na dlouhodobě podceňované problémy, které brzdí rozvoj české ekonomiky, aby společně identifikovaly potenciální hrozby a příležitosti. Cílem bylo komunikovat 8 definovaných priorit pro Českou republiku a spojit síly k deklarované společné vůli pomoci Česku zpátky na vrchol. Z diskusí a networkingu bylo jednoznačné, že zúčastněným podnikatelům i podnikatelským entitám jednoznačně na budoucnosti Česka záleží.

Participace i účast na této akci tak navázala na spolupráci s Hospodářskou komorou a priority výboru, které jsme si stanovili pro rok 2024.

  1. SNĚM HOSPODÁŘSKÉ KOMORY

Další významnou akcí s celorepublikovým kontextem, která proběhla v červnu v Praze, byl 36. sněm Hospodářské komora České republiky. Ve sněmovně společenstev nás za CAIM reprezentovala Iva Hovadová a Radka Šušková. Hájí tak zájmy naší odborné asociace v HK ČR a aktivně se zapojují do diskusí k tomu, co trápí podnikatele a kde vidíme smysluplné zapojení interim manažerů v ozdravování naší ekonomiky.

Prezident HK ČR Zdeněk Zajíček představil 8 priorit pro Českou republiku, které by měly vést k naplnění nové vize a strategie země. Představitelé vlády v čele s premiérem Petrem Fialou se vraceli k dosaženým úspěchům v minulém období a ke konkrétním krokům naplánovaným pro pokračující reformy ekonomiky.

Témata sněmu, která byla důležitá pro podnikatele:

  • snížení byrokracie při podnikání
  • podpora drobných podnikatelů
  • reforma trhu práce
  • pokračující reforma ekonomiky
  • posílení důvěry státu v podnikatele
  • a další.

Důležité byly také rozhovory během přestávek mezi delegáty sněmu a sdílení zajímavých zkušeností z podnikání a inspirací mezi obory.

Spolupráce CAIM a HK ČR, stejně tak jako i s dalšími krajskými a okresními HK, je mnohaletá a realizujeme celou řadu společných aktivit. Připomínáme také, že CAIM získal před 3 lety jako jediný subjekt autorizaci oboru Interim management od HK ČR. Jsme aktivními členy HK a po sněmu vidíme i další nové výzvy, do kterých se naši členové mohou zapojit.

 

Iva Hovadová, Radka Šušková