Zpět

Členka CAIM dostala medaili HK

16.6.

Radka Šušková se zařadila mezi významné osobnosti, které získaly Merkurovu medaili Hospodářské komory.

Merkurova medaile je oceněním osobností ve světě podnikání. Od roku 2013 Merkurovu medaili získala řada významných podnikatelů, řemeslníků, pedagogů, představitelů firem i předních zaměstnanců napříč obory, kteří se zasloužili o rozvoj podnikání v České republice a dobré jméno Hospodářské komory.

Letos ji získala naše členka výboru CAIM Radka Šušková a to za svoji mnohaletou práci směřující k rozvoji podnikání a také za aktivní práci v HK. Medaili převzala v předvečer 36. sněmu HK ČR z rukou viceprezidenta Michala Štefla. Prezident HK ČR Zdeněk Zajíček všem oceněným poblahopřál a zdůraznil, jak je důležité, aby podnikatelé byli těmi, jejichž hlas je slyšet. I toto zviditelnění ocenění má přispět k tomu, aby lidé v ČR vnímali přínos podnikatelů pro naši ekonomiku a také pro rozvoj tradice podnikání.

Radka je ve výboru CAIM zodpovědná za rozvoj spolupráce s Hospodářskou komorou ČR, zastupuje nás ve sněmovně společenstev a zároveň je také členkou představenstva Krajské hospodářská komory Moravskoslezského kraje. Spolu s dalšími kolegy, zejména Ivou Hovadovou a Petrem Karáskem, realizují vzdělávací akce pro členy hospodářských komor v regionech a pracují na tom, aby získaná autorizace HK ČR pro CAIM v oboru interim managementu byla pro členy užitečná a pomohla naplnit poslání asociace.

Výbor CAIM Radce Šuškové srdečně gratuluje a přeje hodně energie do další práce pro HK i CAIM!

 

Jana Dronská

Galerie