Zpět

Setkání s prezidentem Hospodářské komory

13.9.

Část výboru se setkala s novým prezidentem HKČR Zdeňkem Zajíčkem a seznámila ho s prioritami CAIM.

12. září se uskutečnilo setkání zástupců CAIM s prezidentem HK ČR Zdeňkem Zajíčkem a s tajemníkem Ladislavem Minčičem, kterého se zúčastnili za CAIM místopředseda Petr Karásek a členky výboru Radka Šušková a Iva Hovadová.

V loňském roce jsme získali u Hospodářské komory České republiky autorizaci oboru interim management. Udělali jsme už řadu kroků k tomu, abychom této autorizace využili, a chceme v tom pokračovat. Setkáváme se s osobnostmi, které mohou ovlivňovat podnikatelské prostředí a k takovým patří i prezident HK ČR. Projednali jsme s ním možnost intenzivnější spolupráce a využití našich zkušeností při podpoře podnikatelů, kteří potřebují uřídit změnu - transformaci či krizi. Na setkání jsme se dohodli na konkrétních krocích, které v blízké budoucnosti společně učiníme. Těšíme se na další rozměr spolupráce s HK ČR, který naváže na naši mnohaletou spolupráci s regionálními komorami.

Galerie