Zpět

Slovo předsedy CAIM - Business snidaně na téma Využití interim managementu ve státní správě - 8. 9. 2015

Štítky: press

9.9.

Vážení členové CAIM,

se začátkem školního roku se rozjeli také akce pořádané naší asociací.

V úterý 8.9.2015 se konala Business snídaně na téma Interim management ve státní správě. Akce se z mého pohledu velice povedla. Kapacita sálu byla opět naplněna do posledního místa. Přednášející člen CAIM René Poruba přiblížil své zkušenosti z vedení ŘSD a aktuálního projektu pro městskou akciovou společnost. Následně pak Zdeněk Šmejkal popsal své zkušenosti z realizace interim manažerských projektů pro stát – restrukturalizace v a.s. Vítkovice a ČSA. Akce se zúčastnil také místopředseda hospodářského výboru parlamentu ČR pan Jaroslav Foldyna, který presentoval své pohledy na interim management z pozice státu.

Diskuse byla velice plodná a značně jsme přesáhli předpokládaný časový rozsah Business snídaně, ze které se stala i Business odpolední kávička.

Děkuji všem kdo se podíleli na organizaci této akce i jejím účastníkům. Závěr akce je jasný – interim management má již v ČR místo i pro projekty státní správy a samosprávy. Výbor CAIM bude nadále vyvíjet aktivity k větší informovanosti čelních představitelů státu a většímu prosazení IM v připravovaných projektech.

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA předseda výboru CAIM

Prezentace pana Poruby ke stažení zde.