Zpět

Výbor přijal nové členy a připravoval další akce

28.6.

Poslední schůze výboru před prázdninami proběhla v Praze a agenda byla opět obsáhlá.

V červnu obvykle pořádáme nepracovní setkání výboru spojené s kulturou, letos jsme se ale rozhodli uspořádat i pracovní setkání výboru, protože je před námi několik důležitých akcí. Především nás čeká výroční členská schůze (v září v Brně) spojená s volbami členů výboru, na které chceme kromě jiného představit koncept nové strategie CAIM pro příští roky. Navazuje na loňský průzkum spokojenosti a očekávání členů CAIM a slibujeme si od ní novou energii.

Chtěli jsme ovšem také vyhovět žadatelům o členství v CAIM, aby nemuseli celé léto čekat na přijímací proceduru. Proběhly tedy pohovory se 3 zájemci a všechny byly velmi zajímavé, protože kandidáti patří mezi zkušené manažery. Petr Kučera a Simon Palupčík byli přijati jako čekatelé, protože s interim managementem teprve začínají. Třetím zájemcem byla společnost BDO - poradenská společnost poskytující auditorské, daňové, právní, účetní a poradenské služby. Zájem takovéto renomované společnosti nás obzvláště těší a věříme, že spolupráce s BDO bude přínosná pro asociaci i její členy. BDO bude zastupovat v CAIM Kamil Vaniš, ředitel Strategy & Operations Advisory.

Na červnové schůzi výboru jsme se ještě věnovali vyhodnocení několika posledních akcí a přípravě Byznys dne CAIM na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně. Mimo jiné jsme také schválili Dodatek k rozdělení příspěvků a poplatků, který dovysvětluje mechanismus výběru členských příspěvků a poplatků za služby. Při této příležitosti je potřeba připomenout, že ukončení členství má stejně jako vstup do asociace určitá pravidla podle stanov. Je vždy potřeba členství učinit formou oznámení výboru, který jej vezme na vědomí. Teprve tímto končí členství, a pokud se toto odehraje na začátku roku, člen je povinen zaplatit celý roční členský příspěvek. Pokud tedy někdo zvažuje asociaci opustit, měl by tak učinit oznámením před poslední schůzí výboru koncem roku. Je to důležité především z důvodu přípravy rozpočtu asociace na nový rok, který vychází ze stavu členské základny.

Jana Dronská

Galerie