Zpět

Krizová situace na letišti by se měla řešit rychleji!

8.7.

Vyjádření CAIM k oznámení Letiště Praha o krizovém manažerovi

Kritická situace na Letišti Václava Havla trvá už týden. Zásadní řešení má přinést nový krizový manažer společnosti Czech Airlines Handling, která na pražském letišti odbavuje zavazadla. Má však nastoupit až v srpnu a jeho jméno ani působiště zatím letiště nezveřejnilo.

Česká asociace interim managementu, která sdružuje mj. krizové manažery, upozorňuje na to, že není vhodné ani obvyklé, aby krizový manažer v takovéto urgentní situaci nastoupil do firmy až za měsíc. Je velmi důležité, aby začal situaci řešit co nejdříve. Řešení krizové situace s pomocí zkušeného krizového manažera je správné a už mnohokrát prokázalo, že je velmi efektivní. Ale klíčovým faktorem je takových případech i rychlost. Nejde jen o to, s jakou rychlostí se krizový manažer pustí do práce, analyzuje situaci a začne dělat potřebná opatření, ale zásadní roli hraje také rychlost výběru vhodného manažera
a přijímací procedury (dojednání smlouvy/dohody) tak, aby krizový manažer mohl nastoupit ihned, resp. co nejdříve, což by mělo být i jeho prioritou. Každým dnem se problém může ještě prohlubovat a jeho vyřešení se pak ještě více vzdaluje a protahuje, často i prodražuje.

Kritická situace na letišti v Praze si zaslouží rychlé a razantní řešení zejména proto, že způsobuje potíže tisícům lidí i samotnému letišti a má přesah mezinárodního rozsahu, který již nyní dopadá na image
a dobrou pověst pražského letiště a obecně i na schopnost České republiky zvládnout zvýšený provoz letiště v turistické sezóně, což není nepředvídatelná a neobvyklá situace. V tomto kontextu je také potřeba připomenout důležitost efektivní a transparentní krizové komunikace. Vysoká vytíženost letiště a tedy i problémy s ní související budou pokračovat minimálně 2 měsíce. Je nutné si taky uvědomit, že výsledky krizového řízení a nových opatření nebudou patrné hned. Měsíční prodleva nástupu krizového manažera, přestože letiště podniká další opatření, může mít následky, které se budou napravovat řadu měsíců, v případě reputace i let.

Česká asociace interim managementu potvrzuje, že v ČR jsou dostupní velmi zkušení a kvalitní krizoví manažeři, kteří mohou nastoupit prakticky ihned, vč. těch, kteří se zaměřují na logistiku a dopravu. V každé době je část z nich tzv. „volná“, protože většinou nejsou permanentně na nějakých projektech a věnují se například vzdělávání dalších manažerů, poradenství, mentoringu nebo sebevzdělávání. Máme k dispozici své průzkumy i zahraniční průzkumy ze zemí EU a Velké Británie, které ukazují, že ihned dostupných je v průměru 30% interim manažerů, vč. krizových.

Podle našich zkušeností může trvat hledání i dojednání nástupu krizového manažera jen několik málo dní a krizový manažer obvykle nastupuje do firmy do týdne, maximálně do dvou týdnů. Právě rychlost reakce, flexibilita, schopnost nasazení i na druhém konci republiky, rychlé seznámení se se situací
v podniku, zkušený postup při odhalování příčin a důvodů problémů, pragmatické návrhy řešení na základě bohatých zkušeností a jejich rychlá implementace, včetně etiky jednání (viz Etický kodex interim manažera na webu CAIM) jsou hlavními přednostmi interim krizových manažerů. Ti, kteří jsou sdružení v CAIM, se navíc mohou prokazovat autorizací oboru interim management udělenou Hospodářskou komorou ČR, případně certifikací CAIM, a tvořit mini-týmy aj.

Článek na webu časopisu Czech Industry

Článek na webu magazínu Prosperita