Zpět

ZÁCHRANA ČESKÉ EKONOMIKY OČIMA KRIZOVÝCH MANAŽERŮ

11.7.

Restrukturalizační a krizoví manažeři sdružení v České asociaci interim managementu na základě obsáhlých diskusí mezi členy o vývoji české ekonomiky shromáždili své náměty na aktuální téma: jak by se dala z pohledu zkušených odborníků na firemní krize řešit současná situace české ekonomiky. Toto námětového cvičení proběhlo z iniciativy Petra Karáska na jaře ještě před vyhlášením vládního „ozdravného balíčku“. Naším cílem nebyly disputace, zda někde ušetřit konkrétně tolik a tolik procent či zda zvýšit některou z daní o procento či více apod. Naším cílem bylo hledat komplexní model postupu pro dosažení viditelného a měřitelného cíle – ozdravení a záchrany české ekonomiky.

Předávat zkušenosti a pomáhat národnímu hospodářství patří mezi priority České asociace interim managementu, proto jsme se rozhodli souhrnný výstup zaslat členům vlády a představitelům dalších profesních organizací. Následně jsme obdrželi pozvání z Úřadu vlády, abychom přišli náš materiál probrat. Setkání proběhlo 11. 7. Za CAIM se setkání účastnil Petr Karásek a Jana Dronská. Představili jsme nejen náš materiál, ale také asociaci a práci interim manažerů.

Výstup z našich námětových diskusí může být inspirativním pohledem profesionálů v oboru řešení složitých ekonomických situací a krizí. Pochopitelně některá opatření mohou být politicky obtížně průchozí, a to jak interně v rámci politiky vnitrostátní, tak případně i složitě prosaditelné v rámci politiky mezinárodní. Ale na druhou stranu v případech krizí nebo situacích blížících se krizi je třeba hledat řešení, která jsou založena na pragmatismu, primární logice docílení žádoucího stavu a někdy i na hraně formálních postupů, v řadě případů musí být i vyjednány výjimečné postupy. V krizi se nehledí primárně na zájem jednotlivce nebo nějaké úzké skupiny lidí, protože je třeba velmi rychle zvládat problémy v zájmu celku a všech.

Shodli jsme se na tom, že ozdravení a záchrana ekonomiky by měly být postaveny na těchto pilířích:

  • Stanovení priorit, tedy státního zájmu, a efektivního postupu i s využitím zásad krizového řízení
  • Posílení ekonomiky a průmyslu jako klíčového odvětví ekonomiky ČR generujícího přidanou hodnotu a potřebné výnosy/finanční zdroje
  • Úspory, zamezení plýtvání či zbytečného maření energie/zdrojů a stabilizace rozpočtu

Doprovodným opatřením pak musí být zefektivnění komunikace a soustředění se na prosazování
a hájení státních zájmů a priorit, jak uvádíme detailněji v přiloženém dokumentu.

JD

  • Dokument ZDE
  • Tisková zpráva ZDE

Galerie