Zpět

Zhodnotili jsme rok 2020 a schválili rozpočet

22.1.

Proběhla výroční členská schůze CAIM, na programu bylo: zhodnocení roku, finance, úprava stanov, priority výboru pro rok 2021, dvě malé přednášky a diskuse.

Výroční členská schůze se konala 21. ledna formou on-line přenosu. Výbor se sešel v Praze a pro členy měl připravenou prezentaci a dvě přednášky. Schůze se účastnilo 43 členů. V úvodní části předseda CAIM Ján Dolejš zrekapituloval uplynulý rok, připomněl vytvoření Almanachu k 10. výročí CAIM nebo také vydařenou „grilovačku“. Důležitým počinem asociace směrem k podnikatelskému prostředí bylo zpracování dvou dokumentů na podporu firem v potížích způsobených koronavirovou pandemií.

Následně jednotliví členové představili své loňské aktivity a výsledky. Během roku vyvstala potřeba doplnit Etický kodex interim manažera CAIM. Součástí schůze tak bylo i schvalování doplňku kodexu (bod 15), který se týká zprostředkování práce pro interim manažery. Společná prezentace obsahovala mimo jiné i vyhodnocené mediálních výstupů, které připravila J. Dronská, včetně ukázek publikovaných článků a rozhovorů. S asociací se v průběhu roku mohlo v médiích v ČR setkat 7 milionů lidí.

V další části programu se výbor věnoval financím, respektive hospodaření za rok 2020 a návrhu rozpočtu na rok 2021, které T. Krýsl doplnil o vývojové grafy. Závěrem finančního bloku dostal slovo revizor J. Šmíd. Následně členové obě finanční zprávy schválili. Výbor sestavil také své priority pro nový rok, které R. Šušková ztvárnila do písmen INTERIM. Priority doplnil plán aktivit, do něj mohli přispět v závěru roku svými náměty i členové. Vzhledem k nepříznivé korona-virové situaci však zatím nelze s jistotou říct, které akce se budou realizovat a v jaké formě.

P. Karásek s R. Šuškovou připravili malou přednášku na téma „Jak se efektivně snažit získávat zakázky i v době korona-virové“ s praktickými doporučeními pro práci IM. Obohacením programu byl rovněž vstup paní Dany Potočkové, která se věnuje řadu let mediaci, přednáší na českých i zahraničních univerzitách a je autorkou několika publikací. Ve své přednášce pro členy CAIM se zaměřila na téma: „Jak pomoci manažerům, aby přijali změnu“.

V neformální části se diskutovalo o rozdělení interim managementu na podkategorie, zatím ale zůstávají v původní podobě, která se osvědčila. Rozlišujeme tedy IM změnový, projektový a substituční, přičemž stále aktuálnější krizový management řadíme pod změnový. Dalším tématem debaty byl návrh zvýšit členské příspěvky, aby bylo více peněž na marketingové a jiné aktivity CAIM. Z hlasování vyplynulo, že většina členů je pro zvýšení příspěvků. Výbor se tedy bude námětu dále věnovat.

-JD-

Galerie