Certifikace interim manažera

Seznam podmínek certifikace interim manažera

Povinná kritéria certifikace:

  1. Interim manažerská praxe – min. 3 realizované projekty interim manažerského charakteru, krizového managementu či jakéhokoliv dlouhodobého rozvojového projektu, na kterém se manažersky podílel (může nahradit i relevantní praxe ze zaměstnaneckého poměru), min. 1 z toho prokazatelně úspěšný1
  2. Věk starší 40 let
  3. Garance člena CAIM, který je v CAIMu alespoň 2 roky
  4. Právně trestní bezúhonnost2
  5. Sociální nezávislost na 1 rok3
  6. Minimálně 2 roky členství v CAIM

Doporučená kritéria:

  1. Dokončené VŠ vzdělání4
  2. Znalost jednoho světového jazyka5

Ve všech aspektech může předsednictvo udělit výjimku, popřípadě zmírnit pravidlo. Tato výjimka nebo toto zmírnění musí být zdůvodněno.

Zobrazit žádost o udělení certifikace interim manažera

1Nutné doložit zprávu o průběhu a výsledku projektu.
2Zejména ve věcech mravní a morální integrity či trestních deliktech vážného hospodářského charakteru.
3Na bázi čestného prohlášení
4Zaslání kopie závěrečného osvědčení o úspěšném absolutoriu.
5Na bázi čestného prohlášení - výbor si vyhrazuje právo tvrzení ověřit.