Zpět

Červnové setkání CAIM v Nových Hradech 2023

Obsah semináře:

22.5.

Pokračujeme v tradici letního setkávání v rámci festivalu Smetanova Litomyšl, které organizuje členka výboru, Iva Hovadová.

Tentokrát se sejdeme:

 

Čtvrtek 22. června ve 20.00 hodin, Zámek Nové Hrady u Litomyšle

Večer na zámku v Nových Hradech 
Tradiční novohradská stagiona přináší dvě díla komická. Slavnou Pergolesiho operu-buffo Služka paní z roku 1733 a Loosovu půvabnou zpěvohru O komínku zedníky laškovně nakřivo postaveném aneb Souboj pantátův se zedníky
Giovanni Battista Pergolesi: Služka paní 
opera buffa o dvou dějstvích
Karel Jan Loos: Česká opera O komínku
komická zpěvohra o jednom dějství 
Upoutávka pro představu - Opera o komínku - upoutávka - YouTube
Eva Kývalová – soprán • Jan Mikušek – alt • Vincenc Ignác Novotný – tenor
Miloš Horák – bas • Anton Eliaš – pantomima
Musica Florea
  • Bez přestávky
  • Předpokládaný konec ve 24.00 hod.
  • Vstupné 1800 CZK