Přehled článků

19.9.

Inspirativní modely smluv

V členské sekci se nově nacházejí inspirativní modely smluv interim manažerů, které vznikly ve spolupráci místopředsedy CAIM Petra Karáska s právníkem Adamem Batunou a jeho týmem.

19.9.

Inspirativní modely smluv

Kompletní text je zobrazen pouze členům CAIM po přihlášení

18.9.

Zářijová schůze Výboru CAIM

Dne 14. 9. 2017 se konala v Praze další z pravidelných schůzí Výboru České asociace interim managementu.

8.8.

Místopředseda CAIM se zapojil do studií českého průmyslu a strojírenství

Petr Karásek, jeden z hlavních představitelů České asociace interim managementu, se účastnil dvou studií přední analytické a výzkumné společnosti CEEC Research. Studie českého průmyslu H1/2017 mapuje vybrané aspekty míry zavedení Průmyslu 4.0 a prostřednictvím názorů předních osobností českého průmyslu, vědy a výzkumu popisuje nutné kroky, které je třeba učinit pro úspěšnou implementaci Průmyslu 4.0 v České republice. Druhá studie byla zaměřena na situaci a vývoj českých strojírenských firem.

25.7.

CAIM v podnikatelském měsíčníku Prosperita

Představení asociace, informace o setkání interim manažerů v Praze, závěry průzkumu a mezinárodní zkušenosti - to všechno se mohou dočíst čtenáři podnikatelského magazínu Prosperita v článku nazvaném: Interim manažeři pomáhají řešit problémy firem, stále častěji ale také jejich rozvoj nebo expanzi.

26.6.

Co jste se mohli dovědět na setkání interim manažerů

Na setkání interim manažerů v Praze 13. 6. prezentovali členové CAIM své zkušenosti z různých oblastí, ve kterých působí.  Zajímavé informace přinesl průzkum podmínek práce interim manažerů v ČR a doplnění zkušeností a aktuálních trendů z pohledu providera. Účastníci se mohli dozvědět, jak v době nedostatků techniků i dalších profesí na trhu práce připravit rozjezd výrobní firmy nebo zvýšit angažovanost zaměstnanců. Dalším tématem byla problematika hospodářsky slabších regionů a představení vládního projektu RESTART na jejich podporu. Jeden blok byl zaměřený na poskytování služeb interim managementu pro malé a střední firmy a jeho specifika. Zazněly také mezinárodní zkušenosti nadnárodní skupiny, která je lídrem v oblasti interim managementu a působí ve 37 zemích světa.

26.6.

Výzvy, nástrahy a přednosti interim manažerů na pracovním trhu - prezentace

Kompletní text je zobrazen pouze členům CAIM po přihlášení

16.6.

Školení insolvenčních správců pod vedením členů Výboru CAIM

Kompletní text je zobrazen pouze členům CAIM po přihlášení

15.6.

Proběhlo setkání interim manažerů v Praze

Česká asociace interim managementu uspořádala 13. 6. v Praze na VŠPP celorepublikové setkání manažerů, kteří pomáhají firmám přežít, řídit změny a důležité projekty, vyrovnat se s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit nebo se změnou situace na trhu. 

17.5.

Volba nového vedení Hospodářské komory ČR s účastní předsedy CAIM

Dne 16. 5. 2017 se předseda CAIM Tomáš Pastrňák zúčastnil sněmu HK ČR, které je CAIM členem.