Členové

Zpět

Štefan Paluba

 mg 9846

Lokalita pro pracovní nasazení

Česká republika a Slovensko

Telefonní číslo

+420 736 501 008

Jazyky

anglický jazyk

Základní informace

Štefan Paluba je konzultant a Interim Manažer specializující se na oblast zefektivňování řízení a vedení ve společnostech.

V minulosti pracoval jako analytik a v současnosti pracuje jako člen statutárních a dozorčích orgánů a specialista pro strategii.

„Mým cílem je naučit zákazníka zvyšovat efektivitu fungování zaměstnanců a tím i efektivitu fungování organizace. Jak? Lepší komunikací, vzájemnou spoluprací, nastavením potřebných procesů, zvýšením odpovědnosti, motivací a poučením se z vlastních chyb.“

Specializace:

 • Restrukturalizace
 • Projektové řízení
 • Controlling
 • Strategické řízení
 • Strategické zavedené nového produktu
 • Výběrová řízení na nákup technologií
 • Due Dilligence
 • Joint Venture
 • Oceňování firem
 • Motivace a odměňování
 • Reporting
 • Rozvoj zaměstnanců

Funkční specializace

 • Řízení firem a projektový management
 • Státní správa

Působení v oborech

 • Ekonomika a podnikové finance
 • Strojírenství
 • Kovovýroba a zpracování kovů
 • Technika, elektronika a energetika

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

2009 – nyní | VÍTKOVICE MACHINERY GROUP, člen statutárních a dozorčích orgánů, specialista pro strategii

 • Kompletní začlenění nové společnosti do holdingu včetně zavedení příslušných procesů a systémů
 • Příprava strategie zavedení nového produktu, koordinace spolupráce dotčených dceřiných společnost, řízení dílčích projektů, marketing, obchodní činnost
 • Komunikace se státní správou a samosprávou včetně přípravy analytických materiálů pro daná témata
 • Zastupování skupiny v odborných svazech, sdruženích a pracovních skupinách
 • Kontrolní a koordinační činnost v oblasti výzkumných a vývojových projektů
 • Konzultant pro přípravu projektů a výběrových řízení na dodávku technologií
 • Člen týmů pro Due Diligence pro potenciální akvizice a plánované Joint Venture
 • Spolupráce na projektech zavádějících nové skupinové procesy a systémy (např. MS Share Point, projektové řízení)
 • Supervize projektové dokumentace pro dotační projekty

2004 – nyní | Spojené slévárny, spol. s r.o., onzultant a jednatel

 • Krizové řízení společnosti – v období hledání nového ředitele společnosti a ztráty významného zákazníka
 • Restrukturalizace společnosti - zavedení standardních řídících procesů a vedení zaměstnanců – controlling, reporting, hodnotící pohovory a motivační systém, plánování (finanční, marketingové, investiční…) atd.
 • Příprava strategie společnosti a podnikatelského záměru pro novou výrobu
 • Výběr optimální výrobní technologie a příprava výběrového řízení na dodávku

2011 – 2012 | Futura Consulting s.r.o.

 • Školení zaměstnanců státní správy a samosprávy
 • Zefektivňování vedení a řízení organizací státní správy a samosprávy
 • Audity odměňování zaměstnanců a nastavení systémů benefitů