Členové

Zpět

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vspp logo

Telefonní číslo

+420 800 555 808

Adresa

Vltavská 585/14, Praha 5 150 00

Základní informace

Vysoká škola podnikání a práva, a.s. je soukromou vysokou školou neuniverzitního typu. Státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola vydaný Ministerstvem školství obdržela 29. 1. 2002 (více v sekci historie školy ). VŠPP má akreditovaný bakalářský studijní program Ekonomika a management s prezenční i kombinovanou formou studia v oborech Aplikovaná informatika a Manažerská ekonomika a akreditovaný bakalářský studijní program Právní specializace s prezenční formou studia v oborech Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Od akademického roku 2009/2010 otevřela VŠPP i kombinovanou formu studijního programu Právní specializace.

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty