Členové

Zpět

Kateřina Schön

Schon

Lokalita pro pracovní nasazení

ČR

Telefonní číslo

604263910

Webové stránky

www.baac.cz

Adresa

Revoluční 3, Praha 1 110 00

Jazyky

AJ, RJ

Základní informace

Kateřina Schön  je nezávislý konzultant a Interim Manažer specializující se na oblast propojení veřejné a podnikatelské sféry a uplatnění českých výrobků na zahraničních trzích. V minulosti pracovala jako ředitelka odboru organizačního a projektového řízení UZSVM, kde mimo jiné realizovala IT projekty, jako byly DMS, ISMS, včetně projektu financovaného z ESF (CRAB). Dále zabezpečovala chod organizace po procesní stránce, včetně systemizace funkčních míst a popisů pracovních pozic. Vytvářela systém vnitřních předpisů a směrnic. Prováděla srovnávací analýzy činností ve vztahu k výkonu zaměstnanců. Úzce spolupracovala s pracovní skupinou NERV v oblasti KPI a byla členkou organizace PuREnet (Real Estate). Předtím pracovala jako HR manažerka ve společnosti Siemens. V současnosti je majitelem vlastní poradenské společnosti B A a C s.r.o. (www.baac.cz) a nově ředitelkou Akademie veřejné správy.

Funkční specializace

 • Krizový management a řízení změn
 • Řízení firem a projektový management
 • Finance
 • Personalistika
 • Obchod a marketing
 • Správa majetku
 • Státní správa
 • IT

Působení v oborech

 • Veřejná správa
 • ICT
 • Životní prostředí
 • Doprava

Certifikace

 • Certifikát IPMA, Projektové řízení, 2011
 • Certifikát ISVS manažerka, Dlouhodobé řízení a rozvoj ISVS, 2012

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty