Zpět

Slovo předsedy CAIM o konferenci Reinženýring a zvyšování efektivity firem v České a Slovenské republice - 8. 10. 2015

Štítky:

12.10.

Po Brně a Ostravě uspořádala Česká asociace interim managementu konferenci týkající se zvyšování efektivnosti firem prostřednictvím interim managementu v Bratislavě. Akce se konala 8. října 2015 v sídle velvyslanectví České republiky a to za osobní účasti a pod záštitou JE velvyslankyně Livie Klausové.

Se svými postřehy a podnikatelskými příběhy vystoupili předseda CAIM Tomáš Pastrňák, obchodní ředitel Železiarni Podbrezová pan Julius Kriváň, generální ředitel MSV Metal Studénka pan Ivo Lazecký, Roman Šustek předseda představenstva Plastika Nitra a.s. a další zajímaví hosté.

Medailonky přednášejcích k náhlednutí zde.

Prezentace přednášejích:

Následná diskuse opět přesáhla stanovený časový rozsah a vystupující s účastníky dlouho diskutovali témata týkající se snižování nákladů, rozdílu mezi stylem řízení manažerů - zaměstnanců a interim manažerů, procesu generační výměny ad. Dotkli se také problémů, které přináší nedostatek odborných pracovníků v České republice i na Slovensku.

Akce měla velice pozitivní ohlas. Osobní účast českého obchodního rady pro Slovensko, Slovenského konzula a řady podnikatelů je důkazem, že témata jež CAIM na svých akcích otevírá, jsou velice aktuální a přitáhnou pozornost top manažerů a vlastníků firem jak ČR tak na Slovensku.

Děkujeme partnerům akce: Restrukturalizační agentuře a.s., společnosti Expense Reduction Analysts a společnosti R.F.T s.r.o. za finanční podporu a aktivní přístup při zajišťování prezentací.

Poslední konference CAIM za rok 2015, jež se bude konat v Praze dne 12. listopadu 2015, bude mít za cíl shrnout hlavní myšlenky z letos uskutečněných akcí a prezentovat je členské základně CAIM.

Galerie