Zpět

Tisková zpráva projektu Restrukturalizační agentury (RA a.s.) ve spolupráci s manažery z CAIM

Štítky:

5.4.

Restrukturalizační agentura naplnila očekávání

Po necelých devíti měsících končí úspěšně projekt Restrukturalizační agentury (RA a.s.), kterým byla záchrana severomoravské strojírenské společnosti LIFTCOMP a.s.

Restrukturalizační Agentura a.s. byla založena v červnu 2015 a hlavním posláním této privátní akciové společnosti je zajistit pomoc malým a středním podnikům v procesu restrukturalizace či v období krizového řízení firem. Společnost zajišťuje nejen kapitál a finanční zdroje, ale zajišťuje také zdroje personální, tzn. manažery, kteří jsou schopni firmy dočasně řídit a provést je náročným obdobím změn. Agentura využívá spolupráce s Českou asociací interim managementu, jejímiž členy jsou manažeři pracující na projektech RA a.s.

Společnost LIFTCOMP a.s. zajišťuje výrobu a montáž výtahové techniky, zvedacích plošin včetně jejich projektování a servisu výtahů. Počátky fungování firmy sahají až do roku 1992, v roce 1997 se firma transformovala na akciovou společnost. V dobách největších podnikatelských úspěchů společnost realizovala obrat větší než 230 mil Kč a zaměstnávala 105 zaměstnanců.

I tato významná a dlouhodobě stabilní společnost z oblasti výroby zvedacích zařízení se na počátku roku 2014 dostala do vážných ekonomických problémů. Hlavním důvodem byla vysoká zadluženost vyplývající z realizovaných investic, pokles odbytu v krizových letech 2012-2013 a špatné ekonomické řízení společnosti. Tehdejší akcionáři nebyli schopni včas a pružně reagovat na změny na trhu a tak vznikaly problémy u dodavatelů, financujících institucí i správy sociálního zabezpečení.

Akcionářům nezbylo než vyhledat pomoc krizových manažerů. Vzhledem k poklesu angažovanosti financující banky, vstoupila v červnu 2015 kapitálově do společnosti jako majoritní akcionář Restrukturalizační agentura a.s., která zajistila finanční zdroje pro odvrácení nebezpečí úpadkového stavu a sestavila tým manažerů. Pod jejím vedením byla za devět měsíců provedena celá řada bohužel i bolestných opatření tak, aby byla společnost stabilizována a připravena pro vstup strategického investora. Pod finanční asistencí RA a.s. byl nejen odvrácen hrozící úpadek společnosti, ale byla zrealizována celá řada významných zakázek. Nejzajímavější je asi realizace 6 kusů speciálních výtahů pro Národní ústav tuberkulózy ve Vyšných Hágoch na Slovensku. Tato zakázka v památkově chráněné budově byla technicky i objemově nejnáročnější zakázkou za celé období fungování společnosti.

Prostřednictvím finančních zdrojů RA a.s. byli v průběhu realizace restrukturalizace vyplaceni rovněž minoritní akcionáři, aby budoucí investor mohl převzít plnou kontrolu nad společností. 31.března 2016 byly dokončeny jednání o kapitálovém vstupu se strategickým investorem, kterým je strojírenská společnost Power Team s.r.o. ze skupiny BENDA Investment a.s..

Česká společnost Benda Investment a.s je vlastníkem obchodně – výrobních a strojírenských společností orientujících se na dodávky do energetického, chemického, petrochemického a automobilového průmyslu. Tyto dodávky realizují ve skupině především firmy FEBE CRAFT , STAMPA GROUP , BREBECK COMPOSITE a také firma POWER TEAM ,která nově kapitálově vstoupila do společnosti LIFTCOMP a.s.. Celkový obrat skupiny činí více než 1,5 mld Kč. Cílem kapitálového vstupu je navázat na historicky zavedenou sofistikovanou výrobu výtahové techniky a příslušenství. Díky synergickým efektům ve skupině, je předpoklad dalšího navýšení objemu strojírenské produkce.

Manažerský tým Restrukturalizační agentury a.s. opět potvrdil, že řada firem, které se dostanou do zprvu neřešitelných finančních problémů se včasnou a odborně provedenou restrukturalizací dá zachránit. A co je pro ostravský region zvlášť důležité – dají se zachránit pracovní místa a tím zachovat v regionu cenné zkušenosti a znalosti zaměstnanců těchto firem.