Zpět

Výroční schůze CAIM: vyhodnocení činnosti, volby členů výboru ale i zábavně-poučný program

Štítky:

22.11.

Ve čtvrtek 22. 11. 2018 se uskutečnila v Praze na VŠO výroční členská schůze CAIM, zaměřená na vyhodnocení činnosti za uplynulý rok a volbu členů výboru. Nechyběl však ani inspirativní úvodní program.

První část setkání byla opět netradičně pojatá. Účastníci mohli společně shlédnout a následně s tvůrci prodiskutovat dokumentární film Švéd v Žigulíku, který ukazuje peripetie práce interim manažera na velkém průmyslovém projektu. Ostřílený švédský top manager Bo Inge Andersson byl pověřen řízením obří ruské automobilky Lada v Toljatti, která byla v 70. letech symbolem komunistického hospodářského zázraku, ale dnes je v totálním rozkladu a prodělává miliony. Poděkování za zorganizování inspirativního příspěvku patří T. Rybičkovi a P. Karáskovi.

Oficiální část schůze začala proslovem předsedy J. Dolejše. Hlavním tématem bylo vyhodnocení činnosti CAIM, které proběhlo formou prezentací a doplňujících informací členů výboru. V letošním roce se podařilo uskutečnit několik menších akcí (semináře, diskusní setkání) a také větší akce ve spolupráci s dalšími subjekty. Mezi nejvýznamnější patřilo Restrukturalizační fórum 2018. Mediální komunikaci jsme zaměřili hlavně na spolupráci s časopisem Moderní řízení, podnikatelským zpravodajem Prosperita a měsíčníkem HK ČR Komora.

Součástí vyhodnocení činnosti byla i zpráva o hospodaření asociace, včetně plánu výdajů pro následující rok. Následovalo schvalování návrhů na úpravu Stanov CAIM a Etického kodexu CAIM, které vzešly z  potřeby inovovat původní texty v návaznosti na aktuální vývoj legislativy a průběžného fungování asociace. Návrhy byly členům předem rozeslány a prodiskutovány.

Slavnostním bodem programu bylo předání certifikátů nově certifikovaným manažerům L. Novákovi, J. Šmídovi a P. Karkovskému.

Závěrečnou část tvořily volby do výboru spolku. Dle stanov končil dvouletý mandát panu Karáskovi a dva členové Vít Buchta a Tomáš Rybička se rozhodli ukončit práci ve výboru. Novými členy výboru byli hlasováním zvoleni: Petr Karásek, Jana Dronská a Tomáš Krýsl.

Na schůzi byla představena také nová tajemnice CAIM Marie Savara.

 

 

Galerie