Pavel Kotajný

Základní informace

 • Člen od: 04.02.2014
 • E-mail: pavel.kotajny@seznam.cz
 • Lokalita pro pracovní nasazení: ČR, SR, Polsko, Rakousko, SRN
 • Linkedin: Pavel Kotajný
 • Telefonní číslo: +420 603 923 329, +420 602 732 147
 • Jazyky: ČJ - rodilý mluvčí, AJ - Cambridge CPE a BEC Higher, NJ a PL - mluvená, RU - základní

Pavel Kotajný je nezávislý konzultant a Interim Manažer specializující se na oblast krizového řízení, změnového řízení, rozvoje obchodu / prodeje a nákupu /, výroby a komplexního řízení společností, včetně nadnárodních.

V minulosti pracoval jako obchodní nebo strategický ředitel společností ČMD, Karbon Invest, OKD, dále jako ředitel společnosti OKD Bastro, provozní ředitel společnosti Bucyrus Czech Republic, výkonný ředitel společnosti Al Invest Břidličná, strategický ředitel společnosti Koma – Industry, a dále jako člen orgánů mnoha společností.

V současnosti působí jako jednatel společnosti KOMA Commercial, s.r.o., která je součástí největší distributorské společnosti v Evropě v oblasti distribuce průmyslových výrobků a služeb RUBIX.

 

Specializace: 

 • Business development, Exekutivní řízení firem a firemních divizí, Krizový management, Obchod, marketing, Restrukturalizace a transformace, Strategické řízení a rozvoj firem, Tvorba strategií včetně implementace, Změnový management, Zvyšování efektivity a výkonnosti firem

Působení v oborech

 • Automobilový průmysl, Poradenství a konzultace, Hornictví, dobývání a primární zpracování nerostných surovin, Hutnictví a slévárenství, Logistika, zásobování a distribuce, Velkoobchod, maloobchod, Strojírenství

Certifikace

 • Ing. – VŠB – TÚ Ostrava / fakulta ekonomická - ekonomika průmyslu, postgraduálně fakulta hornicko-geologická, hlubinné dobývání ložisek /
 • CSc. – VŠB – TÚ Ostrava / fakulta ekonomická – odvětvové a průřezové ekonomiky /
 • MBA – Dominican University of Illinois at Chicago
 • LL.M. – Nottingham Trent University
 • CPE - Certificate of Preficiency in English / C2 /, BECH - Business English Certificate Higher / C1 / - University of Cambridge, ESOL Examinations
 • Státní zkouška z NJ – Jazyková škola Ostrava
 • Certifikovaný interim manažer – CAIM

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

2014 – 2021

Společnosti: KOMA Commercial, s.r.o., BRAMMER CZECH a.s., BRAMMER Slovakia, s.r.o., Rubix Czech s.r.o., Rubix Slovakia, s.r.o.

Pozice: výkonný ředitel, předseda představenstva, jednatel

Začlenění společnosti do nadnárodní skupiny / Rubix Group je největší distributor průmyslových komponent v Evropě /, realizace fúze 2 společností v ČR a vytvoření největšího distributora v ČR s dceřinou společností na Slovensku, vytvoření nového sídla a jednoho distribučního centra v ČR, stabilizace a restart společnosti.

2013 - 2014

Společnost: KOMA – Industry s.r.o.

Pozice: ředitel pro obchod a strategii

Řešení složité situace ve společnosti zabývající se jak distribucí průmyslových výrobků nadnárodních společností, tak projekcí, výrobou a prodejem vlastních produktů v oblasti strojírenství, hydrauliky atp. Vyčlenění distribuční části do nově vytvořené společnosti KOMA Commercial, s.r.o., a její příprava na prodej nadnárodní společnosti.

2011 – 2013

Společnost: AL INVEST Břidličná, a.s., Břidličná

Pozice: výkonný ředitel a člen představenstva

Komplexní řízení největšího tuzemského výrobce obalových materiálů a válcovaných polotovarů z hliníku, výrazně zaměřeného na export vlastní produkce, návrh technologických investic.

2010

Společnost: JAMALL-CZ a.s.

Pozice: obchodní ředitel

Řízení a analýza obchodních aktivit významného prodejce nábytku v ČR.

2003 – 2010

Společnost: OKD, BASTRO, a.s., Ostrava, po akvizici Bucyrus Czech Republic, a.s., Ostrava

Pozice: provozní ředitel, ředitel společnosti, místopředseda představenstva, předseda představenstva

Komplexní řízení strojírenské společnosti, vyvedení firmy z dlouhodobě ztrátové na trvale ziskovou, následně rozdělení společnosti a prodej obou částí, hlavní část významné nadnárodní společnosti.

1995 – 2002

Společnosti: Českomoravské doly, a.s., Kladno, OKD, a.s., Ostrava, KARBON INVEST, a.s., Kladno

Pozice: Ředitel pro obchod / prodej, strategický nákup /, ředitel pro strategii

Kromě obchodní činnosti rozvoj projektů v ČR a v zahraničí, zejména v oblasti energetiky, v jedné z největších průmyslových skupin v ČR

Paralelní působení i v orgánech dceřiných společností, a to Karbonia Ostrava, a.s., Karbonia Kladno, a.s., Karbonia PL, Sp. z o.o., OKD, OKK, a.s., Slezská energetika, s.r.o., jako jednatel, člen představenstva, předseda dozorčí rady atp.