R.F.T. s.r.o.

Základní informace

Společnost R.F.T. s.r.o. je poradenská a konzultační společnost, která poskytuje své služby převážně středně velkým společnostem v oboru strojírenství, hutnictví, stavebnictví a zahraničního obchodu. Posláním společnosti je napomáhat svým klientům v rozvoji jejich podnikání na nových trzích či v nových oborech a zajišťovat zvyšování efektivity jejich podnikatelské činnosti. Služby pro své klienty zajišťuje společnost RFT formou interim managementu. Společnost realizovala projekty např. pro společnosti Vítkovice a.s., ŽDB Group a.s., Papcel a.s., IBA Chemolak a.s., Melecky a.s.

 

 

 

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty