Radek Řechka

Základní informace

 

V roce 1999 byl Radek Řechka u zrodu Vysoké školy manažerské informatiky, ekonomiky a práva, kde pak 15 let působil na pozici ředitele a kvestora. Měl na starost kompletní strategii a vedení této instituce.

Během jejího vedení provedl několik akvizic jiných vysokých školy. V roce 2015 školu se svými kolegy prodali investiční společnosti Prosperita za více než 10-ti násobek původního základního kapitálu.

Poté se přesunul do sektoru veřejné správy a působil jako vedoucí úřadu. V tomto období se zaměřil hlavně na prosazování e-Governmentu a elektronizaci procesů ve veřejné správě, díky čemuž získal i oceněné „Osobnost eGovernmentu“ v roce 2018.

Hlavním interim projektem v této době pak byla účast na analýze procesů a návrhů opatření organizace a řízení vybraných rektorátních celoškolských pracovišť Mendelovy univerzity v Brně.

V současné době působí jako náměstek pro ekonomiku a provoz v Oblastní nemocnici Příbram. Jako hlavní cíl si v této funkci dal nastavení ekonomických procesů tak, aby i socialistický systém našeho veřejného zdravotnictví mohl ekonomicky přežít v okolním kapitalistickém prostředí.

Má zkušenosti s firemní strategií, procesním a projektovým řízením a hlavně s komunikací s lidmi. Realizuje konkrétní projekty akvizic a fúzí. Vyznává agilní a holistický přístup řízení. 

 

Specializace: 

  • Exekutivní řízení firem a firemních divizí, Informační technologie a systémy, Krizový management, Optimalizace procesů, Outsourcing, insourcing, kooperace, Podpora při fúzích a akvizicích, Procesní management, Projektový management, Provozní řízení, Strategické řízení a rozvoj firem, Tvorba strategií včetně implementace, Změna a budování firemní kultury, Změnový management

Působení v oborech

  • Poradenství a konzultace, Sport a souvidející činnosti, Statní a veřejná správa, Zdravotnictví a sociální péče

Certifikace

  • Certifikovaný interim manažer

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty