Roman Lindauer (ČEKATEL)

Základní informace

Od roku 1991 pracuje jako kmenový zaměstnanec mezinárodních společností působících v České republice jako specialista v oblastech procesního řízení, interního auditu a řízení rizik. Od roku 2012 se ve volném čase zabývá i poradenskou a konzultační činností ve vlastní společnosti. 

Nabízí kvalifikovanou pomoc těm podnikatelům, kteří budou chtít řídit svá podnikání na základě moderních principů řízení. Zavedení procesního řízení, základních principů Six Sigma či nastavení interních kontrol jsou věci, které obecně firmám chybí. Všechny tyto změny mnohdy znamenají zásah do stávajících organizačního uspořádání a zejména pochopení nezbytnosti těchto změn na úrovni vrcholového managementu.
Jeho ambice je sdílet znalosti, implementovat nová a funkční řešení na základě potřeb podnikatelských subjektů. 

 

Specializace

  • Audity a analýzy, Coaching, mentoring, lectoring, Finance, risk management, Optimalizace procesů, Procesní management, Řízení kvality, systémy řízení kvality a rizik

Působení v oborech

  • Poradenství a konzultace, Doprava a dopravní technika, Farmacie, Informační a komunikační technologie, robotizace, Školství a vzdělávání

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty