Zpět

Schůze Výboru CAIM - březen 2021

Obsah semináře:

21.2.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat Vás o tom, že další schůze Výboru se uskuteční dne 18. 3. 2021 formou telekonference přes aplikaci Teams.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději ve čtvrtek 11. 3. 2021.

 

Pokud se připravujete na plánovanou certifikace IM, prosím o zasláni podkladů do 4. 3. 2021.

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM