Zpět

Schůze Výboru CAIM - březen 2022

Obsah semináře:

5.4.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat Vás o tom, že následující schůze Výboru CAIM se uskuteční 17. 3. 2022 v Praze.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději ve čtvrtek 10. 3. 2022.

 

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM

marie.savara@caim.cz

+420 733 161 779