Zpět

Schůze Výboru CAIM - červen 2021

Obsah semináře:

13.5.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat Vás o tom, že další schůze Výboru se uskuteční dne 24. 6. 2021 formou telekonference přes aplikaci Teams.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději ve čtvrtek 17. 6. 2021.

 

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM