Zpět

Schůze Výboru CAIM - duben 2020

Obsah semináře:

7.4.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat Vás o tom, že další schůze Výboru se uskuteční dne 23. 4. 2020 formou telekonference.

Pokud se připravujete na plánovanou certifikace IM, prosím o zaslání dokumentů do 12. 4. 2020

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději ve čtvrtek 16. 4. 2020.

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM