Zpět

Schůze Výboru CAIM - duben 2021

Obsah semináře:

25.3.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat Vás o tom, že další schůze Výboru se uskuteční dne 15. 4. 2021 formou telekonference přes aplikaci Teams.

  • Výbor dále iniciuje širší diskuzi k tématu "navýšení členského příspěvku" a vyzývá členskou základnu k zapojení se do této společné diskuze ve čtvrtek 15. 4. 2021 od 17:00 hod. do 18:00 hod.

    Své podněty k tématu a potvrzení účasti zasílejte tajemnici CAIM do 8. 4. 2021.

 

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM