Zpět

Schůze Výboru CAIM - leden 2022

Obsah semináře:

22.12.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat Vás o tom, že následující schůze Výboru se uskuteční 13. 1. 2022 formou videohovoru přes aplikaci MS Teams.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději ve čtvrtek 6. 1. 2022.

 

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM

marie.savara@caim.cz

+420 733 161 779