Zpět

Schůze Výboru CAIM - listopad 2020

Obsah semináře:

27.10.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat Vás o tom, že další schůze Výboru se uskuteční dne 5. 11. 2020 formou telekonference přes aplikaci Teams.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději v pátek 30. 10. 2020.

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM