Zpět

Schůze Výboru CAIM - listopad 2021

Obsah semináře:

13.10.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat Vás o tom, že následující schůze Výboru se uskuteční v Praze, výjimečně v úterý 2. listopadu od 18:00 hod. po Restrukturalizačním fóru TMA.

Schůze je určena výhradně pro členy výboru a ostatní členy CAIM, kteří se zúčastní RF TMA.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději v úterý 26. 10. 2021.

 

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM

marie.savara@caim.cz

+420 733 161 779