Zpět

Schůze Výboru CAIM - prosinec 2021

Obsah semináře:

5.11.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat Vás o tom, že následující schůze Výboru se uskuteční ve středu 8. 12. 2021 formou videohovoru přes aplikaci MS Teams.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději ve středu 1. 12. 2021.

 

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM

marie.savara@caim.cz

+420 733 161 779