Zpět

Schůze Výboru CAIM - říjen 2020

Obsah semináře:

24.9.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat Vás o tom, že další schůze Výboru se uskuteční dne 8. 10. 2020 formou telekonference přes aplikaci Teams.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději ve čtvrtek 1. 10. 2020.

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM