Zpět

Schůze Výboru CAIM - říjen 2021

Obsah semináře:

6.9.

Vážení členové CAIM,

dovolte mi informovat Vás o tom, že následující schůze Výboru se uskuteční ve čtvrtek 7. 10. 2021 formou videohovoru přes aplikaci MS Teams.

Svoji účast, včetně bodů do programu, mi prosím oznamte nejpozději ve čtvrtek 30. 9. 2021.

 

Děkuji, Marie Savara, tajemnice CAIM