Zdeněk Pokrupa (ČEKATEL)

Základní informace

 • Člen od: 16.1.2020
 • E-mail: zdenek.pokrupa@gmail.com
 • Telefon: +420774 449 456
 • Lokalita pro pracovní nasazení: ČR, SR
 • Linkedin: Zdeněk Pokrupa
 • Jazyky: AJ

 

Pan Zdeněk Pokrupa je nezávislý konzultant a Interim Manažer specializující se na oblasti: Řízení firem v oblastech P&L, Výroby, Údržby, Kvality, Technologie, Logistiky a nákupu, Personalistiky a účetnictví, Transfer výroby ze zahraničí do ČR; Krizové řízení;

V minulosti pracoval jako: Plant Manager - Executive a Manufacturing director.

 

Funkční specializace

 • Krizový management a řízení změn
 • Řízení firem a projektový management
 • Personalistika
 • Výroba a P&L
 • Provozní údržba
 • Kvalita
 • Logistika & Nákup
 • Reorganizace v rámci insolvenčního řízení

Působení v oborech

 • Strojírenství
 • Letecký průmysl
 • Chemický průmysl

Certifikace

 • Pracovní právo pro personalisty

Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze

Datum vystavení: vydáno 1/2014, nemá datum vypršení

Číslo pověření: Ev.č.CVZ2120148388

 • Certiricate of Achievement Achieving Competitive Excellence ACE - ITO university

Vydavatel: Carrier Corporation

Datum vystavení: vydáno 3/2007, nemá datum vypršení

 • Certifikát absolventa kurzu - správce konkurzní podstaty

Vydavatel: Asociace nezávislých expertů

Datum vystavení: vydáno 1/2005, nemá datum vypršení

Číslo pověření: OSV/1-33396/97-R

 • Lean Production and TQM

Vydavatel: Heatcraft Worldwide Refrigeration

Datum vystavení: vydáno 5/2000, nemá datum vypršení

 • Osvědčení - nebyl evidován

Vydavatel: Ministerstvo vnitra

Datum vystavení: vydáno 11/2003, nemá datum vypršení

Číslo pověření: Č.j.:BO-8652/1-PL-2003

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty