Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty