Our partners

                                                                             

Asociace rodinných firem                     Asociace poskytovatelů personálních služeb                 Asociace malých a středních podniků

 

 

 

                                                                     

Hospodářská komora České republiky                     Sdružení automobilového průmyslu                 Národní centrum Průmyslu 4.0