Jaroslav Heikenwälder

Základní informace

 • Člen od: 09.06.2016
 • E-mail: info@heikenwalder.cz
 • Lokalita pro pracovní nasazení: Evropa
 • Telefonní číslo: +420 602 821 721
 • Jazyky: Anglický jazyk, Německý jazyk

Jaroslav Heikenwälder působí jako nezávislý konzultant a interim manažer v oblastech krizového řízení, řízení společností a projektového managementu v soukromém i státním sektoru. Komplexní služby realizuje prostřednictvím vlastní konzultační společnosti Predict Management s.r.o.

Specializace:

 • Změnové procesy
 • Zavádění procesního a projektového řízení
 • Zvyšování celkové efektivity činnosti
 • Krizové řízení
 • Vedení projektových týmů
 • Řízení a vedení firem

Funkční specializace

 • Krizový management a řízení změn
 • Řízení firem a projektový management
 • Finance
 • Správa majetku
 • Státní správa

Působení v oborech

 • Státní správa a veřejné instituce
 • Malé a střední firmy
 • Daňové poradenství

Certifikace

 • Certifikát IPMA, Projektové řízení, 2011
 • Univerzita J. A. Komenského, obor Sociální a masová komunikace (Mgr.), 2009

 

 

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

- Predict Management s.r.o., jednatel, konzultant - interim management (řízení, vedení firem a projektů, projektový management)

- Grant & Project partners s.r.o., jednatel, konzultant - dotační a projektový management pro municipality

- Státní fond životního prostředí, vedoucí odboru, vedení týmu 53 zaměstnanců (6 oddělení, sekretariát) v rámci řízení administrace projektů v celkovém objemu 53 mld. Kč spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU (Operační program Životní prostředí)

- Ministerstvo vnitra ČR, programový a projektový manažer, příprava, koordinace a realizace projektů v celkovém objemu 1,5 mld. Kč spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU, vedení a koordinace projektových týmů, investiční projekty v rámci Integrovaného operačního programu a neinvestiční projekty v rámci Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost