Luděk Čermák

Základní informace

Luděk Čermák je interim manažer specializující se na oblast řízení firem a corporate performance. Dále se zaměřuje na „Task Force“ ve výrobě a automobilovém průmyslu. Při své práci využívá jak svého technického vzdělání, tak vzdělání v oblasti managementu a financí. V minulosti působil ve statutárních a kontrolních orgánech společností.

V roce 2009 založil vlastní společnost. Je zaměřen na pozice interim CEO/COO/CFO, případně působí jako statutární zástupce. V případě potřeby pracuje i s týmem svých českých a německých partnerů.

Nadále kontinuálně rozšiřuje své vzdělání, v roce 2018 získal certifikaci „Interim Executive (EBS)“ na EBS Business School v Oestrich-Winkel v Německu. Studium zakončil vypracováním thesis na téma: „Operativní Task Force management na základě konkrétního příkladu“ v oblasti automobilového průmyslu TIER1.

Je členem dvou německých profesních asociací: „DDIM“ - „Dachgesellschaft Deutsches Interim Management e.V.“ a „BRSI“ - „Bundesvereinigung Restrukturierung Sanierung und Interim Management e.V.“.

Funkční specializace

 • Krizový management a řízení změn
 • Řízení firem a projektový management
 • Finance
 • Výroba
 • Reorganizace v rámci insolvenčního řízení

Působení v oborech

 • Služby
 • Výroba
 • Automotive

Certifikace

 • 2016 – certifikovaný mediátor Asociace mediátorů České republiky „AMČR“
 • 2013 - “Lean Six Sigma - BLACK BELT“
 • 2018 – certifikovaný „Interim Executive (EBS)“ na německé univerzitě - EBS Business School v Oestrich-Winkel

 

 

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty