Martin Haluzík

Základní informace

 • Člen od: 01.01.2018
 • E-mail: haluzikmartin@gmail.com
 • Lokalita pro pracovní nasazení: Česká republika
 • Linkedin: Martin Haluzík
 • Telefonní číslo: 00420734481205
 • Adresa: Praha - Zlín
 • Jazyky: anglický jazyk

Bez měřitelných cílů výsledky nepřicházejí, uspokojení najdeme v operativě. 

“Můžeme se s konkurencí předhánět o korunu levnější cenou nebo budovat Brand = odlišit se. Přijít na to, proč by si zákazník měl koupit právě Náš produkt nebo službu.“

Martin Haluzík je Interim Manažer a konzultant, který se umí rychle zorientovat v problematice firmy. Připravit strategický plán, jak zlepšit výkonost firmy a zvýšit pozici na trhu.

Specializuje se na proměnu - restrukturalizaci v marketinkově řízenou firmu, zavádění nových produktových řad a startup.

Proč vlastně marketinkově řízenou firmu, respektive firmu řízenou zákazníkem?

Základem každé firmy je vytvoření krycího příspěvku. K tomu potřebujeme určitý počet stálých, loajálních a platících zákazníků. Je efektivnější zákazníky získávat řízeně, než způsobem pokus omyl nebo náhodou, protože jsme měli štěstí…

 

"Without measurable goals the results are not coming, we can find satisfaction in the operative."

"We can compete with the crown for cheaper pricing or build Brand = to differentiate. Find out why the customer should buy our product or service."

Martin Haluzík is an Interim Manager and consultant who can quickly find a way around the company. Prepare a strategic plan to improve the company's performance and increase market position.

He specializes in transformation - restructuring in a market-driven company, introduction of new product lines and startup.

Why is it a market-driven company or a customer-driven company?

The basis of each company is to create a cover contribution. For this we need a certain number of standing, loyal and paying customers. It is more efficient for customers to acquire a controlled way than to attempt a mistake or accident, because we were lucky ...

 

Funkční specializace

 • Krizový management a řízení změn
 • Řízení firem a projektový management
 • Obchod a marketing
 • Strategické plánování
 • Marketing a komunikace
 • Řízení a vedení
 • Restrukturalizace společnosti a zvyšování výkonnosti

Působení v oborech

 • Strojírenství - výroba ocelových konstrukcí
 • Potravinářství - výroba sladu
 • Farmacie - výroba doplňků stravy
 • Chemický průmysl – výroba nátěrových hmot
 • Startup – budování značek a společností

Certifikace

 • 2015 – současnost, doktorský (Ph.D.) - Fakulta technologická, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně – Procesní inženýrství
 • 2012 – 2015 magisterský (Ing.) - Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Průmyslové inženýrství – informatika
 • 2009 – 2012 bakalářský (Bc.) - Fakulta logistiky a krizového řízení, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Logistika a management

 

 

Pracovní zkušenosti a vybrané realizované projekty

2016 – nyní | RenoSteel s.r.o., Business / Strategic Director, Interim Manager

 • •      complete revitalization of the company on a marketing-controlled company
 • •      the main goal: growth in the market position and profitability
 • •      vision and corporate identity
 • •      setting long-term and short-term goals of the company and individual centers
 • •      determination and evaluation of the business plan, including the management of deviations
 • •      company processes, delegation of authority, KPI management, human resources
 • •      management coaching and company executive
 • •      implementation of information system, business intelligence and controlling

2013 – 2015 | Soufflet Agro a.s., Business Director

 • •      management of a 15-member business team, which was responsible for a turnover of CZK 3.6 billion
 • •      preparation and implementation of the project for market position growth
 • •      super-user for deploying SAP-CRM for a business team

2011 – 2013 | VITAR s.r.o., Business Director for Pharmacy

 • •      year-on-year revenue growth of 12.5%
 • •      implementing a new marketing strategy for the ability to compete with a transnational chain that jumps occupied 50% of the market
 • •      introducing new product lines and innovation, enhancing the market position of existing products

1998 – 2011 | Akvarea s.r.o., Company Director

 • •      company building and significant market position
 • •      introduction of new product lines with spontaneous acquaintance up to 47%
 • •      Enforced markets: Czech Republic, Slovakia, Hungary, Austria, Poland, Ukraine