Zpět

CAIM slaví 10 let!

24.8.

Česká asociace interim managementu si připomíná 10. výročí od založení. Při této příležitosti mimo jiné vydává zajímavou publikaci, která mapuje její dosavadní činnost i vývoj interim managementu v ČR a obsahuje řadu příběhů z praxe. Tým autorů ji slavnostně pokřtí na setkání členů CAIM 4. září v Kytíně u Prahy.

„Jiné asociace se pyšní několikanásobně delší historií, ale je nutné si uvědomit, že interim management se začal rozvíjet v České republice jako nová forma manažerské práce až v tomto tisíciletí, jak se mimo jiné dočtete v úvodních kapitolách této publikace,“ uvedl Ján Dolejš, předseda a jeden za zakladatelů CAIM.

„Almanach má ambici ukázat, co členové CAIM jednotlivě, v týmech i jako spolek umí a dokážou, jaký mají záběr a schopnosti, jakých výsledků doposud dosáhli a jaké předpoklady pro budoucí výzvy v nich jsou. Stojí za nimi konkrétní výsledky, příběhy, projekty a vyřešené problémy klientů – většinou firem, které se dostaly do problémů a potřebovaly rychlou, kvalifikovanou a zkušenou pomoc,“ vysvětlil Petr Karásek, místopředseda CAIM. Zmíněná publikace obsahuje řadu příběhů interim manažerů a jejich projektů.

„Naši členové pomáhají společnostem přežít, řídit změny a důležité projekty, vyrovnat se s nedostatkem či výpadkem odborných kapacit nebo se změnou situace na trhu – to přece stojí za pozornost a my jsme na to hrdí. Chtěli jsme připomenout také začátky asociace a zakladatele, kterým vděčíme za to, že rozběhli svým způsobem jedinečnou profesní organizaci,“ doplnila Jana Dronská, PR manažerka CAIM.

Na vytvoření almanachu se podíleli členové výboru, tajemnice i řadoví členové a zakladatelé CAIM. Všem patří poděkování. Zpočátku měli někteří pochybnosti, jestli se stihne almanach vytvořit, protože času bylo málo, všichni měli spoustu svojí práce a potkat se bylo dosti obtížné, „řádil“ koronavirus. Ale s postupem prací, jak se začal obsah almanachu rýsovat, převládla touha a snaha dílo dokončit. Publikace je jasným důkazem toho, že interim manažeři si poradí se vším a zvládnou i na první pohled nemožné.

-JD-

 

OSLAVY 10. VÝROČÍ CAIM ZDE