Zpět

CAIM na výroční konferenci APPS

10.11.

CAIM na výroční konferenci APPS

Dne 5. 11. 2019 proběhla v Praze výroční konference Asociace poskytovatelů personálních služeb, se kterou CAIM navázala spolupráci zhruba před rokem. Celodenní program konference pod názvem „Budoucnost je v diverzitě“ byl zaměřen na zhodnocení aktuálního vývoje a trendů na trhu práce, rozdíly multikultur v rámci začlenění do pracovního procesu a důležitost diverzity v praxi. Zaznělo i mnoho aktuálních informací z oblasti náborů, personalistiky a legislativy.

Konference se za CAIM zúčastnili Jan Lazar a Iva Hovadová. V návaznosti na memorandum o spolupráci Iva Hovadová krátce představila asociaci CAIM a možnosti spolupráce mezi partnerskými asociacemi, ale i vzájemné možnosti propojení členů obou asociací na jednotlivých projektech.

APPS je profesní organizací personálních agentur a poradenských společností v oblasti poskytování personálních služeb. Její členové představují 30 % tržního podílu v ČR. Podobně jako CAIM, i když jinou formou, se snaží vykrýt mezeru, resp. chybějící pracovníky na trhu práce.