Zpět

CAIM spolupracuje s Ekonomicko-správní fakultou Masarykovy univerzity

Štítky:

25.10.

Česká asociace interim managementu se dohodla na odborné spolupráci s druhou největší vysokou školou v České republice – Masarykovou univerzitou, konkrétně s její Ekonomicko-správní fakultou. V přátelské atmosféře smlouvu podepsali v Brně 19. 10. za CAIM Václav Korcan a Vít Buchta, který se nejvíce zasloužil o její vznik. Za fakultu spolupráci stvrdil děkan Antonín Slaný.

„Těší mě, že jsme získali zajímavého partnera, který nám pomůže rozšířit naši nabídku přednášek i stáží pro studenty,“ uvedl Antonín Slaný, děkan Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. „Výuku můžeme obohatit o celou řadu témat a hlavně zkušeností z praxe, díky rozrůstající se členské základně z různých oblastí. Rádi se zapojíme také do společných projektů i výzkumných úkolů,“ uvedl Vít Buchta, člen výboru CAIM.

Předmětem smlouvy je odborná a partnerská spolupráce smluvních stran zejména v oblastech:

a) vzájemné výměny odborných informací,

b) odborné přednáškové a prezentační činnosti,

c) řešení společných projektů,

d) expertizní činnosti,

e) odborných studentských stáží,

f) školení zaměstnanců společnosti,

g) zpracování závěrečných prací studentů,

h) propagační a náborové činnosti.

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity je vzdělávací institucí, jejíž primární náplní je výuka studentů a svébytný výzkum na poli ekonomických věd. Byla založena po revoluci v roce 1990. V současné době má 2800 studentů a za sebou více než 10 tisíc absolventů. Nabízí vzdělávání na bakalářském, magisterském i doktorském stupni.

Fotografie z podpisu smlouvy

Galerie