Zpět

CAIM spolupracuje s VUT

Štítky:

10.4.

CAIM spolupracuje s VUT v Brně

Propojení praxe s výukou je cílem nové spolupráce České asociace interim managementu (CAIM) a Fakulty podnikatelské VUT v Brně. Děkan St. Škapa a předseda CAIM stvrdili podpisem rámcové smlouvy zapojení do vzdělávacích, výzkumných a poradenských aktivit. CAIM se bude podílet také na přípravě studijních programů a oborů. Studenti mohou využít zázemí asociace při bakalářských a diplomových pracích nebo získat pracovní zkušenosti po boku interim manažerů.

Po podpisu smlouvy proběhla první praktická přednáška pro studenty 4. ročníku. Předseda CAIM Vít Buchta vysvětlil princip a výhody i nevýhody uplatnění interim managementu ve firmách. Studenty zaujaly hlavně příběhy firem, které interim manažeři zachraňovali. Zajímali se také o to, jak se dá k takové práci dostat a co všechno musí interim manažer umět. Některé však překvapila náročnost práce interim manažerů, pozitivně pak finanční ohodnocení. O tom, že byla přednáška předsedy poutavá, svědčí fakt, že nás vzápětí kontaktovali 2 studenti se zájmem o spolupráci.

Galerie