Zpět

Co jste se mohli dovědět na setkání interim manažerů

Štítky:

26.6.

Na setkání interim manažerů v Praze 13. 6. prezentovali členové CAIM své zkušenosti z různých oblastí, ve kterých působí.  Zajímavé informace přinesl průzkum podmínek práce interim manažerů v ČR a doplnění zkušeností a aktuálních trendů z pohledu providera. Účastníci se mohli dozvědět, jak v době nedostatků techniků i dalších profesí na trhu práce připravit rozjezd výrobní firmy nebo zvýšit angažovanost zaměstnanců. Dalším tématem byla problematika hospodářsky slabších regionů a představení vládního projektu RESTART na jejich podporu. Jeden blok byl zaměřený na poskytování služeb interim managementu pro malé a střední firmy a jeho specifika. Zazněly také mezinárodní zkušenosti nadnárodní skupiny, která je lídrem v oblasti interim managementu a působí ve 37 zemích světa.

Interim management je v ČR na vzestupu, stále však doznívá určitá nedůvěra vůči najímání interim manažerů a někdy se musejí potýkat s názorem, že jejich služby jsou příliš drahé. To byl jeden z důvodů, proč se asociace rozhodla udělat průzkum podmínek práce interim manažerů v tuzemsku. Jeho závěry na setkání manažerů představil Ján Dolejš, jeden ze zakládajících členů asociace a odborník na oblast personalistiky a tvorbu strategií. „Odměnu interim manažeři stanovují individuálně podle délky projektu, velikosti a situace klienta. Vycházejí však především z porovnání s odměnou manažera na obdobné pozici, nebo konzultanta v poradenské firmě. Dotázaní manažeři pracují nejčastěji na základě denní sazby, ta se pohybuje většinou kolem 10 tisíc korun,“ uvedl J. Dolejš. Jak dále průzkum ukázal, interim manažeři působí hlavně na pozicích generálního nebo výkonného manažera, výrobního manažera, nebo manažera v oblasti financí a kontrolingu, či obchodu a marketingu. Pracují nejčastěji přes vlastní právnickou osobu nebo jako OSVČ. Délka projektu/kontraktu bývá obvykle kolem 1 roku.

Radek Votruba ze společnosti AGIM doplnil průzkum o zkušenosti providera. Potvrdil, že interim management se v ČR dynamicky rozvíjí. V poslední době je patrný ústup od „change“ managementu k „project“ a „gap“ managementu, které se zaměřují na pokrytí výpadku kapacit, posílení týmu, případně specifický projekt, relokaci, zavedení produktu apod. Poptávka z jednotlivých sektorů průmyslu sílí, což je zřejmé nejvíce v automobilovém průmyslu. Výrobní firmy poptávají interim manažery do řídících funkcí zejména pro oblast výroby, kvality a logistiky. Důležitým předpokladem začíná být němčina. Radek Votruba prezentoval také zkušenosti ze spolupráce s malými a středními firmami, která má celou řadu výhod, ale i nevýhody, na které je potřeba dát si pozor.

Zdeňka Procházková, zkušená HR manažerka s víceletou úspěšnou praxí v lidských zdrojích na národní i mezinárodní úrovni, se zaměřila ve svém vystoupení na důležitost angažovanosti zaměstnanců a její vliv na ekonomické výsledky firem. Popsala také úskalí rozjezdů výrobních firem, které musí velmi pečlivě vybírat vhodnou lokalitu, jinak se mohou setkat s velkými potížemi při náboru zaměstnanců.

Na téma nedostatku kvalifikované pracovní síly volně navázala Radka Šušková, která pracuje pro české i zahraniční firmy v oblasti spolutvorby strategií, rozvoje lidských zdrojů až po individuální koučink. Představila základní principy vládního projektu RESTART, který má akcelerovat rozvoj strukturálně postižených regionů, zabránit jejich vylidňování a na základě konkrétních opatření zastavit jejich zaostávání a nastartovat prosperitu. Akční plán připravilo ministerstvo pro místní rozvoj v součinnosti s ministerstvem průmyslu, úřadem vládního zmocněnce a regiony. Jde o 7 pilířů: podnikání a inovace, přímé zahraniční investice, výzkum a vývoj, lidské zdroje, životní prostředí, sociální stabilizace, infrastruktura a veřejná správa. Postřehy z Moravskoslezského kraje doplnil Tomáš Pastrňák, předseda CAIM, který má zkušenosti z restrukturalizací několika tamních firem a spolupracuje s věřiteli Vítkovického holdingu a společnosti OKD.

Působení interim manažerů v zahraničí zhodnotil na setkání manažerů Ricky L. Stewart za Management Angels a WIL Group. Interim manažeři jsou nejvíce využívaní v Německu, Velké Británii, Francii a USA. Nejčastěji pracují ve strojírenství a průmyslu obecně a přibývá nadnárodních projektů. Firmy oceňují především jejich „svěží vítr“ a odborný pohled „zvenčí“. Mezi interim manažery dominují muži, žen ale přibývá.

V příspěvcích i diskusi zazněla celá řada podnětných informací a vygenerovali jsme také několik témat na příští setkání. Děkujeme za přízeň a spolupráci všem, kteří se aktivně podílejí na činnosti CAIM a pomáhají tak naplňovat naše poslání.

Jana Dronská