Zpět

Evoluce role finančních manažerů v Čechách je nutná

Štítky:

4.10.

Tomáš Rybička, člen výboru CAIM a specialista na řízení financí, se zamýšlí nad rolí finančních manažerů v ČR v článku zveřejněném na webu controlling.cz pod názvem "Evoluce role finančních manažerů v Čechách je nutná". Dosavadní praxe ukazuje na značné nedostatky v oblasti finančního řízení v tuzemských firmách a zaostávání za západními zeměmi. Tomáš Rybička mimo jiné konstatuje, že finanční manažer musí být největší oporou rozhodování celého manažerského týmu, nikoliv jen hlídačem účetnictví. Více v článku zde.