Zpět

Informace z jednání výboru CAIM

Štítky:

9.9.

Dne 8.9.2015 se konalo zasedání výboru CAIM. Kromě čtyř členů výboru se jednání zúčastnili také členové CAIM pánové Korcan, Smolík a Svoboda, kteří přinesli své připomínky a podněty pro další směřování CAIM.

Výbor CAIM přijal tyto důležitá rozhodnutí:

  1. Členská schůze CAIM se uskuteční dne 12.11.2015 v Praze
  2. Na jednání členské schůze CAIM bude navazovat Konference Interim management v ČR
  3. Výbor odsouhlasil uvolnění finančních prostředků pro propagaci asociace, interim managementu a přípravy nové internetové propagace CAIM pro období 15.9.-15.12.2015.
  4. Výbor předloží návrh Certifikaci interim manažerů - pravidla pro využívání titulu Interim manažer

Ing. Tomáš Pastrňák, MBA předseda výboru CAIM