Zpět

Místopředseda CAIM na Karpatském logistickém kongresu

Štítky:

11.11.

Dne 4. a 5. listopadu vystoupil na Karpatském logistickém kongresu pořádaném Technickou univerzitou Ostrava v Jeseníku pro manažery a logistiky z ČR, SR, Polska, Německa a dalších zemí Petr Karásek, místopředseda CAIM.

Představil činnost CAIM a zaměřil se mj. na zkušenosti využití interim managementu při záchraně a restrukturalizaci společnosti TATRA TRUCKS. Zejména pro přítomné polské účastníky byl interim management poměrně neznámým fenoménem.