Zpět

Oznamení o schválení členství CAIM v AUTOSAP

Štítky:

3.1.

Vážení členové a přátelé České asociace interim managementu,

s potěšením Vám mohu oznámit, že dne 26, listopadu 2015 byla Česká asociace interim managementu přijata Sdružením automobilového průmyslu ČR (AUTOSAP; www.autosap.cz) jako člen se zvláštním statutem (nezisková profesní organizace).

AUTOSAP je jedno z nejvlivnějších profesních sdružení zastupující zájmy ekonomicky nejsilnějšího hospodářského oboru v ČR – automobilového průmyslu. Sdružuje aktuálně ca 150 subjektů, tedy výrobců vozidel a nástaveb (aktuálně 13), výrobců skupin, dílů a příslušenství (ca 104) a 35 účelových organizací (školy, instituce, výzkumné ústavy apod.).

Ve své hlavní činnosti se AUTOSAP zaměřuje zejména na lobování za zájmy automobilového průmyslu, na oblast podpory technického školství a vzdělanosti obecně, na servisní činnosti pro své členy v oblasti pracovně právní, legislativní (připomínkování zákonů apod.), a na sdílení a přenos informací mezi svými členy atd.

Zájmy CAIM v AUTOSAP bude zastupovat místopředseda CAIM Petr Karásek, který již v orgánech AUTOSAP působil. Očekávaným přínosem pro CAIM je možnost bližšího kontaktu a možné spolupráce zejména s českými členy AUTOSAP z oblasti menších a středních výrobců komponentů a příslušenství.

Obdobná očekávání má od vstupu CAIM i AUTOSAP, a to proto, že řada členů AUTOSAP právě ze zmiňované skupiny členů může využít kontakty a zkušenosti manažerů sdružených v CAIM pro zefektivnění své činnosti.