Zpět

PRINCIPY PRAKTICKÉHO KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ

29.10.

PRINCIPY PRAKTICKÉHO KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ
Zkušenosti krizových manažerů z firem mohou pomoci i vládě, krajům, městům, obcím a institucím

Situace kolem nás je vážná, a proto i naše asociace se snaží pomáhat. Krizoví manažeři z České asociace interim managementu mají zkušenosti z mnoha stovek různých podnikových krizí, které „vlastníma“ rukama pomáhali vyřešit. Naprostá většina těchto zkušeností je použitelná i v dnešní situaci, a to nejen pro podniky, jejich majitele a managementy, ale z metod praktického krizového řízení mohou (a měly by!) čerpat i vládní orgány, krizové štáby různých úrovní, či je mohou využít i různé oborové a profesní asociace.

Proto tým manažerů z CAIM sestavil hlavní upozornění a doporučení, která jsou uplatnitelná lokálně i celostátně, obecně všude, kde je potřeba zvrátit dosavadní nepříznivý vývoj.