Zpět

Proběhla ustavující schůze CAIM

27.9.

Hlavními body schůze bylo:

  • určení dalších členů asociace
  • sepsání seznamu těchto osob po zaplacení členského příspěvku
  • zvolení výboru sdružení po přijetí všech členů a schválení již zaregistrivaných stanov
  • rozpuštění členů přípravného výboru po zvolení členů výboru